Eling-Eling Basa Jawa

Sakwise maca majalah Historia atiku ora krasa tentrem. Sajake ana sing tak kangeni, apa? Ya, iku kawruh bebasan Jawa. Aku kangen ngomong basa Jawa kanthi lumrah karo kanca-kancaku ing saben dinane. Majalah mau ngupas sethitik sejarahe kalawarti Pandjebar Semangat, saka mula lahire nganti kondisine saiki sing uwis senthak-senthik. Aku ora bisa turu mikirake masalah iki. […]