Eling-Eling Basa Jawa

Sakwise maca majalah Historia atiku ora krasa tentrem. Sajake ana sing tak kangeni, apa? Ya, iku kawruh bebasan Jawa. Aku kangen ngomong basa Jawa kanthi lumrah karo kanca-kancaku ing saben dinane.

Majalah mau ngupas sethitik sejarahe kalawarti Pandjebar Semangat, saka mula lahire nganti kondisine saiki sing uwis senthak-senthik. Aku ora bisa turu mikirake masalah iki. Piye jal, saiki ki aku wis jarang-jarang nganggo basa Jawa iki kajaba karo sedulur cedak dhewe. Amarga ya saiki lagi sinau ning njaba Jawa. Sukmben yen uwis makarya ana ndesane dhewe musti ya ora kangen meneh ya hehehe

 

Aku kangen pas bali menyang ndesaku, Sukaharjo, Jawa Tengah, kanca-kancaku lan tangga teparo iya ishih lumrah nganggo basa Jawa kanggo bebasan saben dinane. Ananging sapa nyana, miturut majalah sing bar tak waca mau jare wis ora ana wong enom sing nggelemi maca majalah PS sing sejatine nganggo basa Jawa iku. Pandjebar Semangat kui majalah basa Jawa sing paling tak senengi nalika SMA mbiyen (ana majalah Basa Jawa liane sing lali judule apa). Amarga tanggaku ya ana sing langganan. Aku lali mbuh perpustakaan SMA langganan ora. Yen Perpustakaan Kota Sukoharjo sih sak elingku lanngganan, nanging aku ya ora tau mbukak babar pisan sanajan ditumpuk akeh banget.

Rasa-rasane aneh wae, aku iki asli saka Jawa. Bapak Ibu lan leluhurku kui sakjane murni seratus porsen Jawa tulen, nanging kok karo kabudayan Jawa sajake aku malah asing lho. Piye coba, aku sak gedhe menthele-thele kaya ngene iki urung bisa nulis aksara Jawa alisa aksara HaNaCaRaKa hehehe…

Aku kelingan karo kancaku mbiyen jaman SMP. Jenenge Puji sing pinter banget nulis Jawa. Asline aku iri amarga ora bisa, aku njaluk diwarahi dheweke tapi ya  mung isa sethithik. Sakwise kui aku lali babar blas. Mbuh kepriye kok masalah nulis aksara Jawa iki wae aku kangelan. Padhal pas SMA aku isa nulis aksara Jepang. Lha kepriye coba? Apa aku iki dudu bocah Jawa sing uwis ilang Jawane. (yen ana ulangan aksara jawa aku ngawe keplekan utawa nurun kancaku- wes rasah komenlho ya!)

Aku uga lagi mikir-mikir kepiye supaya bocah enom kaya aku iki san saya doyan maca lan uga ngembangake kabudayan Jawa. Aku pirang wulan kepungkur nate les Gamelan ana Bentara Budaya Kompas, nanging tak culne amarga kabotan ongkos. Saiki lagi mikir-mikir meneh apa ya? Piye ya? Supaya aku bisa nyenengi lan uga isa ngayomi kabdayan Jawa meneh.

Kancaku sing asline saka Jakarta pirang ndina kepungkur bar kirim warta saka telpun, menawa dheweke saiki lagi seneng sinau basa Jawa. Gara-garane dheweke melu nonton wayang sing dalange rada edan tingkahe tapi uga paling waras logikane, si Sudjiwa Teja. Aku malah mbales menawa Jawa iku dudu kabudayan sing paling tuwa. Lah Borobudur wae pada tuwane karo kampus Oxford lho ya.

Ya uwis ah, kesel nulis nganggo basa Jawa kui. Aku kadang luput nulis bedane ”a” karo ”o”. Eh, aku ya lagi eling, kancaku SMA mbiyen jare ana sing ketampa ning jurusan Basa Jawa Universitas Indonesia. Jenenge Rini, mbuh kepiye kabare saiki aku ora ngerti. Nyatane ya akeh sing isih tresna karo kabudayan Jawa ding. Mung rasa atiku wae sing rada sajake rumangsa salah. Amarga aku ora turut ngalestareake kabudayan Jawa. Lan malah ndemeni kabudayan njaba.

Uwwis ya, sugeng ndalu, saiki arep turu sinambi nyetel tetembang Bosas ning iPod. Ngene-ngene aku isih nyimpen pirang-pirang tembang Jawa lho ya…