Sangka (bukan prasangka)

Hari ini saya beroleh pelajaran yang sangat berharga dari seseorang. Dia pernah berprasangka buruk kepada orang lain, sangkaannya sungguh tercermin dan dapat diamati oleh mata, jika orang yang ia sangka terlihat seperti yang sesungguhnya dia sangka. Saya tidak perlu menyebar apa yang dia sangkakan pada orang lain itu. Tapi belakangan, dia tahu bahwa prasangka dia […]

Eling-Eling Basa Jawa

Sakwise maca majalah Historia atiku ora krasa tentrem. Sajake ana sing tak kangeni, apa? Ya, iku kawruh bebasan Jawa. Aku kangen ngomong basa Jawa kanthi lumrah karo kanca-kancaku ing saben dinane. Majalah mau ngupas sethitik sejarahe kalawarti Pandjebar Semangat, saka mula lahire nganti kondisine saiki sing uwis senthak-senthik. Aku ora bisa turu mikirake masalah iki. […]